Mieszkanie, ul. Na Kozłówce

Mieszkanie po dziadkach naszej klientki było bardzo mocno zniszczone. Właściwie…